Veelzijdig en kleurrijk!

De Globe Veelzijdig en Kleurrijk!

De culturele achtergronden van onze leerlingen zijn divers. Onze leerlingen of hun ouders komen uit héél véél verschillende landen. We hebben wel 21 verschillende nationaliteiten op school!

Dat maakt onze school bijzonder kleurrijk! Het is belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en aandacht hebben voor elkaar, elkaars gebruiken en gewoontes. Deze diversiteit aan culturen maak dat we leren van elkaar en met elkaar.

In veel van de gezinnen waaruit onze kinderen afkomstig zijn wordt de moedertaal gesproken. Op school spreken we allemaal Nederlands, zo kunnen we elkaar allemaal verstaan.

We spreken Nederlands in de klas, we spreken Nederlands op het plein en ook tijdens de oudergesprekken of ouderactiviteiten wordt er Nederlands gesproken.

Het spreken, begrijpen en lezen van het Nederlands is niet voor iedereen makkelijk, maar we zijn op school om te leren! Woordenschat onderwijs heeft een belangrijke rol in het dagprogramma. Waar nodig en mogelijk bieden we extra ondersteuning aan de leerlingen in kleine groepen en soms individueel. Voor de peuters en de kleuters is er de Piramide methode en LOGO 3000. Voor de kinderen in groep 3 is er de Schakelklas.

Ook aan de moeders is gedacht, elke maandagochtend is er Taalles bij ons op school.

Op school zijn twee collega’s die Arabisch spreken. Wanneer dat gewenst is kunnen zij vertalen tijdens gesprekken.

Veelzijdig

Er zijn peuters, kleuters en basisschoolleerlingen die bij ons op school komen en de eigen taal en het Nederlands al goed beheersen.

Er zijn peuters, kleuters en basisschoolleerlingen die nog maar nét in Nederland zijn en de taal
nog niet of nauwelijks beheersen. Mogelijk zijn zij ook nog niet of nog maar weinig naar school geweest. Wij doen dan ons best een aangepast programma, met waar mogelijk extra ondersteuning te bieden, zodat de kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs binnen de bestaande situatie.

Indien nodig kan er, onder een aantal voorwaarden, voor leerlingen waarvoor dat nodig is MRT, Motorische Remedial Teaching op school geboden worden.

Één middag in de week, na schooltijd, biedt Happy Homework tegen betaling, of met gebruik van de Haarlem Pas, de mogelijkheid voor huiswerk begeleiding en bijles.

Vanuit de school wordt meegedacht over het aanbod van School In De Wijk. Dit aanbod maakt het voor de leerlingen mogelijk tegen een minimale bijdrage, na schooltijd op onze school, of een school in de buurt, een periode deel te nemen aan sport-, muzikale, creatieve en culturele activiteiten. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen het aanbod voor deze activiteitenreeks. Inschrijven en deelname gaat onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Middels het “School In De Wijk” aanbod halen we ook muziek- en toneel lessen de school in onder schooltijd. Kinderen kunnen na deze lessenserie inschrijven op een vervolg van deze lessen en bij betaling van een kleine bijdrage na schooltijd aan een aantal vervolglessen meedoen.

Regelmatig doen we mee met het culturele aanbod van de gemeente en H’ ART.  Met uitstapjes naar de schouwburg, excursies naar de scholen voor voortgezet onderwijs, Bliksemstage, projecten in of buiten de school maken we de verbinding tussen de school en de buitenwereld. Op deze manier vergroten we de leefwereld van onze leerlingen.
Ook doen we mee aan diverse sporttoernooien zoals bijv. korfbal en basketbal.
We vragen de ouders ons te helpen met het vervoer en de begeleiding. Het is fijn voor leerlingen, ouders en team om dit speciale aanbod met elkaar mogelijk te maken.

Er zijn kinderen die makkelijk leren, er zijn kinderen die daar wat meer moeite mee hebben. We doen ons best iedereen een passend aanbod te geven. Soms is daar meer voor nodig dan wij kunnen bieden. We gaan dan met de ouders in gesprek, onderzoeken welke hulp of extra ondersteuning nodig is. We kijken of dat op school kan, of dat dat buiten de school moet gebeuren. In sommige geval is inzet van een expert, een onderzoek, of overplaatsing naar een andere vorm van onderwijs noodzakelijk.

Welkom! Wij gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het cookie en privacybeleid van Stichting Spaarnesant.