Ouders

Goed contact is van groot belang

Contact met ouders is voor ons van groot belang. School en ouders samen hebben zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Wij streven naar het werken met kleine groepen. Dit komt het verdelen van de aandacht over de leerlingen ten goede. Binnen de groepen is het werken we met drie niveaus het uitgangspunt. Waar mogelijk biedt een onderwijsassistente of leerkrachtondersteuner extra hulp of uitdaging t.b.v. het leerstofaanbod.

Blijf als ouder op de hoogte!

Ga naar Ouderinfo

Praktische informatie

Er zijn twee kleutergroepen waarin jongste en oudste kleuters samen zijn, groep 1/2. Een groot deel van de week is er naast de leerkracht ook een onderwijsassistente in de groep aanwezig.

De groepen 3 t/m 8 hebben ieder eigen leerkrachten en een eigen lokaal. Waar mogelijk en nodig is er ondersteuning door een onderwijsassistente of leerkrachtondersteuner.

 

Schooltijden

Obs De Globe werkt met 5 gelijke schooldagen. Elke dag is er les van 8.30 tot 14.15 uur. Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen de school en het lokaal in. Vanaf groep 3 nemen de ouders in de gang of op het plein afscheid van hun kind. Tussen de middag eten de leerlingen in de groep hun zelf meegebrachte ‘gezonde” lunch en spelen zij buiten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

MR

OBS De Globe heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit 2 ouder-leden en 2 personeelsleden. De directeur is veelal op verzoek als adviseur of t.b.v. het geven van informatie aanwezig. De MR komt ongeveer een keer per zes weken bij elkaar.

OAC

De Ouder Activteiten Commissie, vormgegeven middels de klassenouders, ondersteunt het team bij de bijzondere en extra activiteiten op school. Zij helpen bij het organiseren van festiviteiten en het versieren van de school t.b.v. thema’s of feest. De OAC overlegt met directie en/of leerkrachten t.b.v. hulp van ouders bij activiteiten.
Veelal vragen de leden van de OAC ook andere ouders om hulp bij uitvoering van activiteiten.

Ouderinformatie-ochtend

Eens per twee weken is er een Ouderinformatie-ochtend voor de ouders. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt de Ouderinfo besproken en kunnen vragen hierover beantwoord worden. Uiteraard kan er ook over andere onderwerpen die ouders en team bezighouden of waar vragen over zijn gesproken worden.

Ouder/kindles

Een aantal keer per jaar nodigt de leerkracht van groep 3 de ouders uit om een les in de klas mee te maken.

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 is er twee maal per jaar een ouder/kind les. Ouders krijgen hier een indruk van instructie en verwerken van het lesaanbod.

Kleuterkring

Eens per maand op woensdagochtend zijn de ouders welkom bij hun eigen kleuter in de kring. Ouders doen dan samen met de kinderen en de leerkracht een kringactiviteit. Zo maken de ouders mee wat er dagelijks op school gebeurt.

Kleuteractiviteit

Eens per maand op donderdagochtend zijn de ouders het eerste half uur welkom in de klas bij hun eigen kleuter. Samen doen zij dan een activiteit die door de leerkracht per kind is klaargezet.

Vakanties

Ieder schooljaar zijn er een aantal vastgestelde vakanties en vrije dagen. Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend zich vooral te houden aan deze vakantieregeling.

Herfstvakantie          12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie           21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie    22 februari t/m 26 februari 2021
Pasen                         2 t/m 5 april 2021
Meivakantie              26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart              13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren                24 mei 2021
Zomervakantie        9 juli t/m 22 augustus 2021 (team werkt op 9 juli !)

Studiedagen team (leerlingen vrij!):

  • 9 oktober 2020
  • 25 november 2020
  • 4 januari  2021
  • 6 april 2021
  • 10 juni 2021
  • 9 juli 2021

Uitzonderingen op bovenstaande vakantieregeling is slechts in uitzonderlijke gevallen en volgens vaste wet- en regelgeving mogelijk. Veelal is kennisgeving van afwijkende vakantiedata of bijzondere verzoeken bij de leerplichtambtenaar noodzakelijk.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is horen wij dat graag aan het begin van de dag. De school is vanaf 8 uur ’s morgens telefonisch bereikbaar – 023 5330297
We hebben graag even persoonlijk contact via de telefoon en liever geen melding via Digiduif.

Om 8.30 uur starten de lessen. Het is fijn dat de leerkracht dan op de hoogte is van de reden van afwezigheid van een leerling. Ook wij maken ons zorgen als een kind niet op school verschijnt.

We verzoeken u om afspraken bij de huisarts tandarts of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken. Mocht dat niet lukken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons tijdig op de hoogte te brengen van de afwezigheid van uw kind.

Blijf op de hoogte van het schoolnieuws! Je vindt het op Social Schools.

 

Alles over Social Schools

Welkom! Wij gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het cookie en privacybeleid van Stichting Spaarnesant.