Praktische informatie

Goed contact is van groot belang

Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Een hoge ouderbetrokkenheid en een goed contact tussen ouders en school heeft een bewezen positief effect op het leren en het welzijn van de kinderen.

Wij streven naar het werken met kleine groepen. Dit komt het verdelen van de aandacht over de leerlingen ten goede. Binnen de groepen werken we met drie niveaus: het basisaanbod voor alle kinderen, een extra verbreding voor die kinderen die de leerstof nog lastig vinden (ondersteuning) en een diepteaanbod voor kinderen die al wat verder zijn (uitdaging en verrijking). Waar mogelijk biedt een ondersteuner ook nog extra hulp of uitdaging voor die kinderen die dat nodig hebben.

Blijf als ouder op de hoogte!

Ga naar Ouderinfo

Groepsindeling

Er zijn twee kleutergroepen waarin jongste en oudste kleuters samen zijn, groep 1/2. Een groot deel van de week is er naast de leerkracht ook een onderwijsassistente in de groep aanwezig.

De groepen 3 t/m 8 hebben ieder eigen leerkrachten en een eigen lokaal. Waar mogelijk en nodig is er uitdaging of ondersteuning door een extra ondersteuner.

 

Schooltijden

OBS de Globe werkt met vijf gelijke schooldagen. Elke dag is er les van 8.30 tot 14.15 uur. Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen de school en het lokaal in. De leerlingen lopen zelfstandig naar de klas. Tussen de middag eten de leerlingen in de groep hun zelf meegebrachte gezonde lunch en spelen zij buiten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

MR

OBS de Globe heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee ouder-leden en twee personeelsleden. De directeur is als toehoorder aanwezig bij de MR vergaderingen en verschaft de MR informatie over allerlei lopende zaken in de school. Wilt u eens een MR vergadering bijwonen? Deze zijn openbaar, u bent altijd van harte welkom! Neemt u contact op met de directeur voor verdere informatie.

  • Klik hier voor de notulen van 23 januari 2023
  • Klik hier voor de notulen van 7 november 2022
  • Klik hier voor de notulen van 26 september 2022
  • Klik hier voor de notulen van 20 juni 2022

OAC

De Ouder Activiteiten Commissie ondersteunt het team bij de bijzondere en extra activiteiten op school. Zij helpen bij het organiseren van festiviteiten en het versieren van de school t.b.v. thema’s of feesten. De OAC overlegt met directie en/of leerkrachten over hulp van ouders bij activiteiten. Veelal vragen de leden van de OAC ook andere ouders om hulp bij uitvoering van activiteiten.

Naschoolse opvang

We werken samen met de naschoolse opvang Partou. Zij zitten zelfs IN ons gebouw, wat voor onze leerlingen heel prettig is! Als u interesse heeft in naschoolse opvang, kunt u zich aanmelden via www.partou.nl. Onze BSO-locatie heet: Partou Semmelweisstraat.

Kleuterkring

Eens per maand op woensdagochtend zijn de ouders welkom bij hun eigen kleuter in de kring. Ouders doen dan samen met de kinderen en de leerkracht een kringactiviteit. Zo maken de ouders mee wat er dagelijks op school gebeurt.

Vakanties

Ieder schooljaar zijn er een aantal vastgestelde vakanties en vrije dagen. Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend zich vooral te houden aan deze vakantieregeling.

Herfstvakantie          15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie           24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie    25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen                        9 en 10 april 2023
Meivakantie              22 april t/m 07 mei 2023
Hemelvaart              18 en 19 mei 2023
Pinksteren                28 en 29 mei 2023
Zomervakantie        22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen team (leerlingen vrij!):

  • woensdag 5 oktober 2022
  • maandag 9 januari  2023
  • vrijdag 24 februari 2023
  • dinsdag 30 mei 2023
  • donderdag 15 juni 2023

Uitzonderingen op bovenstaande vakantieregeling is slechts in uitzonderlijke gevallen en volgens vaste wet- en regelgeving mogelijk. Veelal is kennisgeving van afwijkende vakantiedata of bijzondere verzoeken bij de leerplichtambtenaar noodzakelijk.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is horen wij dat graag tussen 8.00 uur en 8.30 uur op telefoonnummer 023 5330297.
Of natuurlijk even een ziekmelding via Social Schools, dat is een stuk makkelijker!

Is een leerling om 8.30 uur niet aanwezig en weten wij niet waarom, dan wordt u altijd even gebeld door de school.

We verzoeken u om afspraken bij de huisarts tandarts of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken. Mocht dat niet lukken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons tijdig op de hoogte te brengen van de afwezigheid van uw kind. Ook dit kan via de app van Social Schools.

Schoolgids

Meer informatie leest u in onze schoolgids, klikt u dan hier.

Blijf op de hoogte van het schoolnieuws!
Je vindt het op Social Schools.

 

Alles over Social Schools

Welkom! Wij gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het cookie en privacybeleid van Stichting Spaarnesant.